Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Võ Minh Kha


Quá trình giảng dạy và đào tạo

 

QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 7 luận văn Thạc sĩ (Thông tin chưa đầy đủ).

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 12 luận án Tiến sĩ.

1. Nguyễn Văn Tiễn, “Nghiên cứu biện pháp giải quyết phân bón có hiệu quả cao để thâm canh Sắn trên đất dốc ít màu vùng đồi núi phía Bắc”, 1986.

2. Phan Thị Lãng, “Tìm hiểu một số đặc điểm nông hóa liên quan đến tính chống chịu thức lân của một số giống lúa”, 1989.

3. Nguyễn Xuân Thành, “Vi sinh vật có định đạm cộng sinh với cây họ đậu, trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, 1990.

4. Nguyễn Văn Nhân, “Phân vi lượng bón cho lúa trên đất phù sa sông Hồng”, 1991.

5. Mai Thanh Phụng, “Một số biện pháp sử dụng đất phèn nặng để trồng lúa ở vùng Đồng Tháp Mười”, 1994.

6. Nguyễn Đăng Nghĩa, “Đặc điểm lân và biện pháp nâng cao hiệu lực của phân lân cho lúa trên đất phèn Đồng Tháp Mười”, 1994.

5.     7. Nguyễn Thị Hồng Linh, “Hiệu lực của một số phân lân chế hóa bằng axit clohydric đối với Lúa trên đất phù sa sông Hồng”, 1996.

8. Nguyễn Thị Bích Lộc, “Vi sinh vật cố định đạm trong cây họ đậu”, 1998.

9. Lê Thanh Bồn, “Đặc điểm của lân trong đất và hiệu lực phân lân đối với Lúa và Lạc trên đất cát biển tỉnh Thừa Thiên Huế”, 1999.

10. Nguyễn Trọng Nhưỡng, “Kỹ thuật bón phân cho Lúa vùng đất phèn”, 2000.

11. Nguyễn Quang Hiền, “Thị trường phân bón miền Nam Việt Nam – những biện pháp đề nghị”, 2010.

12. Hoàng Văn Tám, “Vai trò của phân hữu cơ trong việc duy trì cải thiện độ phì nhiêu đất và nâng cao năng suất cây trồng”, 2013.

 

close

Thông báo