Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Huy Bằng


Sách đã xuất bản

Sách đã xuất bản (Thông tin chưa đầy đủ)

1. Phổ phân tử (Tài liệu lưu hành nội bộ dùng cho đào tạo ThS và TS chuyên ngành Quang học, Đại học Vinh). 2013.

2. Làm lạnh các nguyên tử bằng laser (Tài liệu lưu hành nội bộ dùng cho đào tạo ThS và TS chuyên ngành Quang học, Đại học Vinh). 2014.

3. Vật lý laser (Tài liệu lưu hành nội bộ dùng cho đào tạo ThS và TS chuyên ngành Quang học, Đại học Vinh). 2014.

4. Phổ học laser (Tài liệu lưu hành nội bộ dùng cho đào tạo ThS và TS chuyên ngành Quang học, Đại học Vinh). 2014.

5. Phương pháp toán lí (Giáo trình cho đào tạo giáo viên Vật lí). Nguyễn Huy Bằng, Đinh Xuân Khoa. NXB Đại học Vinh, 2014.

so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do