Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Huy Bằng


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 20 luận văn Thạc sĩ.

1. Đậu Thị Thúy Hằng, "Tăng cường hệ số khúc xạ Kerr phi tuyến bằng hiệu ứng trong suốt cảm ứng điện từ”.

2. Đặng Đình Hợp, "Laser bán dẫn buồng cộng hưởng mở rộng cấu hình Littrow”.

3. Trần Đình Hùng, "Kỹ thuật phổ laser đánh dấu phân cực cấu hình kích thích chữ V”.

4. Phạm Quốc Lịnh, "Nghiên cứu phân bố phổ dao động trong các dịch chuyển điện tử của phân tử NaLi”.

5. Nguyễn Hoàng Minh Trí, "Động học của nguyên tử trong các trường laser phân cực tròn Sigma - Sigma”.

6. Đặng Diệu Thúy, "Một số mô hình thế năng cho trạng thái 31Π của phân tử NaLi”.

7. Đặng Thế Hữu, "Ảnh hưởng của độ rộng phổ laser lên hiệu ứng trong suốt cảm ứng điện từ”.

8. Lê Trí Huy, "Nghiên cứu cấu trúc kìm quang học sử dụng một chùm tia laser”.

9. Nguyễn Thị Vân, "Phổ siêu tinh tế của các nguyên tử một điện tử hóa trị và ứng dụng trong làm lạnh nguyên tử bằng laser”.

10. Phan Văn Thuận, "Nghiên cứu xây dựng hệ đo phổ phân giải cao cho nguyên tử Rb bằng phương pháp phân cực”.

11. Hoàng Công Viêng, "Xây dựng các mô đun tạo thu tín hiệu phân cực của hệ thống đo phổ đánh dấu phân cực”.

12. Nguyễn Thị Thu Hương, "Xác định thế năng của phân tử NaLi ở trạng thái 41Π”.

13. Phan Văn Đào, "Tạo chiết suất âm của môi trường nguyên tử Rubi dựa trên hiệu ứng trong suốt cảm ứng điện từ”.

14. Chu Mạnh Hoài, "Xác định thế năng của phân tử NaLi ở trạng thái 21П bằng phương pháp nhiễu loạn ngược”.

15. Bá Đình Thọ, "Xác định các hằng số phân tử của NaLi ở trạng thái 6П”.

16. Lê Thị Thanh Hà, "Nghiên cứu hiệu ứng trong suốt cảm ứng điện từ trong môi trường nguyên tử khí Rb 5 mức năng lượng”.

17. Bùi Ngọc Tú, "Xây dựng hệ đo phổ siêu tinh tế của nguyên tử Rb theo kỹ thuật hấp thụ bão hòa”.

18. Lê Nguyễn Thủy An, "Xác định thế năng của NaLi ở trạng thái 31П bằng phương pháp giải tích”.

19. Võ Thị Hoàng Yến, "Thiết lập ma trận truyền của một số hệ quang học”.

20. Nguyễn Minh Hải, “Xây dựng kìm quang học một chùm tia và ứng dụng để đo độ nhớt của chất lỏng”.

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 2 luận án Tiến sĩ.

1. Nguyễn Tiến Dũng, “Xác định thế năng của phân tử NaLi ở trạng thái 21Π  dựa trên số liệu phổ đánh dấu phân cực”, 2024.

2. Lê Văn Đoài, “Điều khiển hệ số phi tuyến Kerr của môi trường khí nguyên tử Rubi dựa trên hiệu ứng trong suốt cảm ứng điện từ”, 2015.