Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Yên


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1963

Sinh tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

 1985

Tốt nghiệp chuyên ngành Hán Nôm, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

 1991-1998

-  Chuyên viên công tác tổ chức hội viên Văn phòng Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam;

- Bảo vệ luận văn thạc sĩ trường Đại học Văn hóa Hà Nội (1997).

      Từ 5-1998 

- Nghiên cứu viên chính;

- Trưởng phòng Nghiên cứu tín ngưỡng, lễ hội, Viện Nghiên cứu văn hóa;

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu văn hóa (2005).


so your wife cheated guitar-frets.com my wife cheated now what do i do
dating for married link married men who cheat