Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Yên


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học

LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài: Then cấp sắc của người Tày huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Văn hóa dân gian

Người hướng dẫn: GS.TS Ngô Đức Thịnh

Năm bảo vệ: 2005

Đơn vị bảo vệ: Viện Nghiên cứu văn hóa.

 

 

 

 

 

 

so your wife cheated go my wife cheated now what do i do