Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Yên


Các bài báo nghiên cứu

Các Bài viết đã được công bố (là Tác giả hoặc Đồng tác giả) (Thông tin chưa đầy đủ)

1. Nhân vật Cao Bằng qua kho tàng dã sử. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Văn hoá dân gian Cao Bằng, 1993.

2. Truyện cổ tích Việt Nam và Hàn Quốc - mấy nét tương đồng và dị biệt. Tạp chí Văn hoá dân gian, số 2, 1995.

3. Các nhân vật nữ ở huyện Thanh Trì, Hà Nội. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Thanh Trì văn vật, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội, 1995.

4. Tìm hiểu yếu tố tín ngưỡng trong lễ hội của người Tày, Nùng. Tạp chí Văn hoá dân gian, số 1, 1998.

5. Lễ hội Nàng Trăng của người Tày ở xã Tiên Thành huyện Quảng Hoà tỉnh Cao Bằng. Tạp chí Văn hoá dân gian, số 3, 1999.

6. Hiện trạng văn bản Hán cổ của người Tày, Nùng, Dao ở huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Hội nghị thông báo Hán Nôm học, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, 2001.

7. Khảo sát đối tượng thờ cúng trong Then. Thông báo văn hoá dân gian, 2001.

8. Tri thức dân gian của người Nùng An trong việc bảo vệ môi trường. Nguyễn Thị Yên,  Nguyễn Thúy Loan. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Folklore Châu Á bản in tiếng Nhật, 2002.

9. Du lịch ở Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc. Tạp chí Nguồn sáng dân gian, 2003.

10. Saman giáo trong Then của người Tày. Tạp chí Nguồn sáng, số 1, 2004.

11. Một số hình thức tín ngưỡng dân gian của người Tày, Nùng Việt Nam và người Choang Trung Quốc. Tạp chí Dân tộc học, số 4, 2004.

12. Lịch sử vấn đề sưu tầm nghiên cứu Then ở miền Bắc Việt Nam. Tạp chí Văn hoá dân gian, số 5, 2004.

13. Thờ cúng tổ tiên trong tín ngưỡng dân gian của người Tày, Nùng Việt Nam và người Choang Trung Quốc. Thông báo văn hoá dân gian 2003. H- Khoa học xã hội, 2004.

14. Then cổ truyền trong đời sống xã hội người Tày hiện nay. Nguồn sáng dân gian, số 3, 2005.

15. Một số nghi lễ thờ cúng của người Tày, Nùng Việt Nam và người Choang Trung Quốc. Thông báo văn hóa dân gian 2005. H- Khoa học xã hội, 2005.

16. Nghi lễ lịch tiết của người Choang Vân Nam và người Tày, Nùng Việt Nam. Báo cáo tại Hội thảo quốc tế Giao lưu kinh tế, văn hóa lưu vực sông Hồng tổ chức tại Hồng Hà, Vân Nam, Trung Quốc, 2005.

17. Các yếu tố giao lưu ảnh hưởng của tín ngưỡng dân gian Nam Trung Quốc và Bắc Việt Nam vào trong Then của người Tày. Nguyễn Thị Yên. In trong: Kỷ yếu Hội thảo Folklore châu Á lần thứ 8 "Giá trị và tính đa dạng của folklore Châu Á trong quá trình hội nhập" (bản tiếng Anh). H- Thế giới, 2006.

18. Thờ Mẫu trong tín ngưỡng của người Tày, Nùng Việt Nam. Nguyễn Thị Yên. Tạp chí Văn hoá dân gian, số 5, 2001; In trong: Nghiên cứu người Choang ở Trung Quốc, tập 2. H- Dân tộc, 2006.

19. Khảo sát tác động của văn hóa truyền thống đối với sự phát triển kinh tế của người Nùng An ở xã Phúc Sen. Ngô Đức Thịnh, Nguyễn Thị Yên, Nguyễn Thúy Loan. In trong: Sự tác động tương hỗ giữa văn hóa dân tộc và kinh tế, chương 6. H- Dân tộc, 2006.

20. Các giá trị của Then Tày. In trong: Kỷ yếu Hội nghị thông báo dân tộc học năm 2005. H- Khoa học xã hội, 2006.

 

 

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối