Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Lê Phú


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1971

Sinh tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

 1990-1994

Sinh viên chuyên ngành Sinh hóa - Vi Sinh, trường Đại học Huế.

 1994-1999

Công tác tại Trung tâm Công nghệ Môi trường Đà Nẵng (DENTEC).

 1999-2000

Học viên cao học tại trường Đại học Adelaide, Nam Úc, Australia.

2000-2003
Cán bộ giảng dạy tại Bộ môn Quản lý môi trường, khoa Môi trường, Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh.
2003-2008
Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Adelaide, Nam Úc, Australia.
Từ 2008
Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý môi trường, khoa Môi trường, Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh.