Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Lê Phú


Các đề tài nghiên cứu

1. Nghiên cứu và xây dựng các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho làng nghề sản xuất bún và kết hợp chăn nuôi Long Kiên, phường Long Toàn, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, 2001-2002. Võ Lê Phú (Tham gia). 

2. Đánh giá hiện trạng, đề xuất phương án giảm thiểu và xử lý ô nhiễm môi trường cho làng nghề Bình Định (Làng nghề sản xuất tinh bột sắn và tái chế kim loại), 2002-2003. Võ Lê Phú (Tham gia).

3. Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường 4 và qui trình quản lý xử lý rác y tế từ các phòng khám tư nhân của thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, 2002-2003. Võ Lê Phú (Tham gia).

4. Nghiên cứu xác định tổng tải lượng tối đa ngày phục vụ xây dựng hạn mức xả thải trên sông Sài Gòn (đoạn từ Thủ Dầu Một đến Nhà Bè), 2007-2008. Võ Lê Phú (Tham gia).

5. Xác định Định Chuẩn (Benchmarking) phục vụ quản lý môi trường đô thị tại một số thành phố Châu Á (Huế-Việt Nam, Phuket – Thái Lan và Bandung-Indonesia), 2007-2008. Võ Lê Phú (Tham gia).

6. Đánh giá hiện trạng và xây dựng các biện pháp bảo vệ môi trường cho vùng quy hoạch nuôi Tôm càng xanh tại huyện Tam Nông, Đồng Tháp đến năm 2015 và định hướng đến 2020, 2008-2009. Võ Lê Phú (Tham gia).