Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Vĩnh Khanh


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1974

Sinh tại Hà Đông, tỉnh Hà Tây (nay là quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).

 1993-1998

- Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ hóa học tại Hungary;

- Học viên cao học và bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Hóa học (1998).

 Từ 7-1998

- Giáo viên trợ giảng tại khoa Kỹ thuật Hóa học, trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (1998-2000);

- Nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ hóa học tại Hàn Quốc (2000-2005);

- Phó trưởng khoa Kỹ thuật Hóa học (2006-2011);

- Chủ nhiệm bộ môn Công nghệ chế biến dầu khí;

- Phong học hàm Phó Giáo sư Hóa học (2011).