Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trương Hoàng


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1975

Sinh tại thành phố Hà Nội.

 1996

Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh du lịch, trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

 Từ 1996

- Giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

- Nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị công nghệ, Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản (2007);

- Phó phòng Phòng Hợp tác quốc tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân (2008-2009);

- Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân (từ 2010);

- Phong học hàm Phó Giáo sư (2013).