Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hải


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1957

Sinh tại Nam Định.

1974-1985
Tham gia Quân đội.
1986-1988
Sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

1989-1995

Sinh viên chuyên ngành Luật tại trường Đại học Tổng hợp Comenius, Bratislava, Cộng hòa Slovakia.

 1996-1999

Nghiên cứu sinh chuyên ngành Luật hành chính tại trường Comenius, Bratislava, Cộng hòa Slovakia.

Từ 2001

- Giảng viên, Phó Chủ nhiệm bộ môn Sở hữu trí tuệ, Khoa Khoa học quản lý (2004-2010);

- Phó Chủ nhiệm khoa Khoa học quản lý (2007-2010);

- Chủ nhiệm bộ môn Sở hữu trí tuệ, Khoa Khoa học quản lý (2010);

- Chủ nhiệm khoa Khoa học quản lý (Từ 2010);

- Phong hàm Phó Giáo sư (2013).


close

Thông báo