Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hải


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: (Lĩnh vực Luật học)

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Luật hành chính

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1999

Đơn vị bảo vệ: Đại học Tổng hợp Comenius, Bratislava, Cộng hòa Slovakia.


dating for married link married men who cheat
close

Thông báo