Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tấn Phong


Khóa luận tốt nghiệp đại học
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Đề tài: So sánh các giống đậu nành rau.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Trồng trọt

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1994

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Cần Thơ.