Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hùng Cường


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1963

Sinh tại Nam Định.

 1978-1983

Sinh viên Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, trường Đại học Xây dựng.

Từ 1986

- Giảng viên Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, trường Đại học Xây dựng (1986-2004);

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kiến trúc tại trường Đại học Xây dựng (2001);

- Trưởng bộ môn Quy hoạch, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch (Từ 6-2004);

- Phong hàm Phó Giáo sư (2007);

- Phó Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng (Từ 2009)

- Giám đốc Trung tâm Hợp tác đào tạo và Tư vấn quốc tế.


my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do
dating for married go married men who cheat