Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Đình Lãm


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1973

Sinh tại Hải Dương.

 1995

Tốt nghiệp chuyên ngành Vật lý, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

 1997

Baor vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học vật liệu tại Trung tâm ITIMS.

 Từ 1997

- Cán bộ nghiên cứu tại Viện Khoa học vật liệu, VAST (1997-2009);

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học vật liệu tại trường Đại học Sư phạm Pais, CH Pháp (2005);

- Nghiên cứu sau tiến sĩ, trường Đại học Hanyang, Korea (2006-2009);

- Trưởng phòng, Viện Khoa học vật liệu (2009-2010);

- Phó Viện trưởng Viện Khoa học vật liệu (từ 2010);

- Nghiên cứu viên chính;

- Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm, Viện Khoa học vật liệu,  VAST (từ 2011);

- Phong hàm Phó Giáo sư (2013).

clinic of abortion go scraping of the uterus