Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Đình Lãm


Các đề tài nghiên cứu

* Các Công trình, Đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia (Chủ nhiệm, Thành viên...) (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Chế tạo bột từ có kích thước nanô mét và nghiên cứu hiệu ứng đốt từ nhằm ứng dụng trong chữa trị ung thư. 2006.

2. Nghiên cứu chế tạo và tính chất vật lý của vật liệu đa pha điện từ CaCu3Ti4O12 có hằng số điện môi khổng lồ. 2010.

3. Điều khiển các tính chất của vật liệu metamaterials bằng các tham số cấu trúc nhằm ứng dụng vào việc thay đổi hướng đi của sóng điện từ. 2010.

4. Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu chiết suất âm hoạt động ở dải tần số microwave. Quĩ NAFOSTED, 2011.

5. Chế tạo vật liệu tàng hình không phản xạ sóng rada trong vùng tần số 2-18 GHz. 2011-2012.

6. Điều khiển chiết suất âm của siêu vật liệu. FWO-NAFOSTED (Hợp tác Việt-Bỉ), 2012-2013.

my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do