Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Nam Chinh


Các bài báo nghiên cứu

 Các bài viết đã được công bố (Là Tác giả hoặc Đồng tác giả) (Thông tin chưa đầy đủ)

1. Độ chính xác và khả năng ứng dụng của chuỗi tam giác bố trí giữa nhiều điểm cấp cao. Nội san khoa học kỹ thuật  Mỏ-Địa chất, 1979.

2. Bình sai lưới tam giác có xét tới sai số vị trí các điểm gốc. In trong: Tuyển tập các công trình khoa học, Đại học Mỏ- Địa chất X-85, 1985.

3. Ocena dokladnóci pomiarow katowych i dlugosciowych w sieciach poligonowych. Geodezja (AGH-Kracow- Polska), 1991.

4. Ocena dokladnóci pomiarow katowych i dlugosciowych w osnowach geodezyjnych utworzonych z czworobokow. Geodezja (AGH-Kracow- Polska), 1991.

5. Đánh giá sơ bộ độ chính xác đo góc và đo chiều dài trong lưới đo góc-cạnh. In trong: Tuyển tập các công trình khoa học, Đại học Mỏ- Địa chất, tập XVII, 1991.

6. Một phương pháp xác định các tham số dự báo lún dựa vào số liệu trắc địa. In trong: Tuyển tập các công trình khoa học, Đại học Mỏ- Địa chất XVIII, 1993.

7. Chính xác hoá toạ độ các điểm chi tiết bản đồ địa chính tỷ lệ lớn khi có các thông tin bổ sung. Tạp chí Địa chính, số 2, 1996.

8. Một số vấn đề trong xử lý số liệu quan trắc lún. In trong: Tuyển tập các công trình khoa học, Đại học Mỏ- Địa chất, 1996.

9. Định vị ellipsoid thực dụng nhờ mạng lưới GPS và mạng lưới độ cao hình học. In trong: Tuyển tập các công trình khoa học, Hội nghị khoa học Đại học Mỏ-Địa chất lần thứ 12, 1996.

10. Nội suy dị thường độ cao và độ chính xác xác định độ cao bằng công nghệ GPS.  Đặc san khoa học và công nghệ địa chính , 1997.

11. Xác định các tham số chuyển đổi giữa các hệ toạ độ trắc địa. Tạp chí các khoa học về Trái đất, số 20, 1998.

12. Nghiên cứu các phương pháp nâng cao độ chính xác xác định độ cao bằng công nghệ GPS. In trong: Tuyển tập Báo cáo khoa học Hội nghị khoa học Đại học Mỏ-Địa chất lần thứ 13, 1998.

13. Sử dụng máy vi tính trong công tác quản lý số liệu trắc địa và tính toán khối lượng khai thác ở mỏ lộ thiên. In trong: Tuyển tập Báo cáo khoa học Hội nghị khoa học Đại học Mỏ-Địa chất lần thứ 13, 1998.

14. Chuyển đổi giữa hai hệ toạ độ vuông góc phẳng. Đặc san khoa học và công nghệ địa chính, số 12, 1998.

15. Chuyền độ cao qua sông bằng máy thu GPS 4600 LS. Đặc san khoa học và công nghệ địa chính, 2000.

16. Sử dụng máy thu GPS Trimble 4600 LS trong công tác trắc địa công trình. Tạp chí Khoa học công nghệ Xây dựng, số 3, 2000.

17. Sử dụng máy thu GPS 1 tần số trong công tác trắc địa công trình. In trong: Tuyển tập Báo cáo khoa học Hội nghị khoa học Đại học Mỏ-Địa chất lần thứ 14, 2000.

18. Công thức tính sai số khép giới hạn vòng khép GPS. In trong: Tuyển tập các công trình khoa học Đại học Mỏ- Địa chất, số 32, 2001.

19. Osnowa geodezyjna z wykorzystaniem pomiarow GPS dla zaglebia weglowego Quang Ninh w Wietnamie. GEODEZJA - AGH-(Krakow), 2003.

20. Kiểm tra độ thẳng đứng và độ phẳng đối với nhà cao tầng. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa chất, số 4, 2003.

so your wife cheated guitar-frets.com my wife cheated now what do i do
Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối