Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Huy Cương


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1959

Sinh tại Hải Phòng.

 1977

Tốt nghiệp cấp III.

1977-1979
Sinh viên trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội (Nay là Học viện Nông nghiệp).
1979-1980
Tham gia Quân đội. Binh nhất thuộc Trung đoàn 757, Sư đoàn 301, Quân khu Thủ đô.
1980- 1984
Sinh viên Đại học Pháp lý Hà Nội (nay là Đại học Luật Hà Nội).
1985- 1998

- Chuyên viên trọng tài kinh tế; Chuyên viên pháp chế Tổng cục Hàng không Dân dụng Việt Nam;

- Biệt phái của Tổng công ty Hàng không Việt Nam tại Bộ Giao thông, Vận tải và Bưu điện (1990-1992);

- Quyền Trưởng phòng Pháp chế Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam (1992- 1998).

1998-2002

- Chuyên viên Vụ Pháp luật Văn phòng Quốc hội;

- Chuyên viên nghiên cứu lập pháp Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội;
- Thư ký toà soạn Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp của Văn phòng quốc hội;

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế tại Viện Nhà nước và Pháp luật (2000).

 Từ 2002

- Giảng viên Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; 

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Luật kinh tế tại Viện Nhà nước và Phát luật (2004);

- Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Chủ nhiệm bộ môn Luật kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Phong hàm Phó Giáo sư (2012).

close

Thông báo