Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Huy Cương


Các bài báo nghiên cứu

Các bài viết đã được công bố (Là tác giả hoặc đồng tác giả) (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Khái niệm về tài sản, chức năng của luật tài sản hiện đại và Bộ luật Dân sự Việt Nam. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số chuyên đề, 1997.

2. Vài nét về thế chấp trong Bộ luật Dân sự Việt Nam. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 5, 1997.

3. Xung đột pháp luật trong lĩnh vực hàng không được qui định tại Bộ luật Dân sự. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 7, 1997.

4. Vài nét về các tội phạm trong lĩnh vực hàng không. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 10, 1997.

5. Aviation Legal Issues in Vietnam. Vietnam- United States Conference on Civil Aviation and Aviation Economics- United States Embassy (Hanoi) in partnership with The Civil Aviation Administration of Vietnam (CAAV) and with support of U.S. Department of Commerce (Hanoi), March 1998.

6. Quốc hội và Chính phủ: Một số luận điểm về tổ chức. Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 1, 1999.

7. Phân loại tài sản. Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 2, 1999.

8. Vài suy nghĩ về dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 4, 1999.

9. Về dự thảo luật doanh nghiệp. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 5, 1999.

10. Luật thương mại: Khái niệm và phương pháp điều chỉnh. Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 3, 2000.

11. Luật thương mại: Cơ sở kinh tế- xã hội hình thành, phát triển và các chức năng. Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 4, 2000.

12. Về việc xây dựng pháp lệnh thủ tục bắt giữ tầu biển. Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 5, 2000.

13. Luật so sánh tóm lược và sự cần thiết so sánh pháp luật Việt Nam- Hoa Kỳ. Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 6, 2000.

14. Cải cách pháp luật ở Việt Nam: Suy nghĩ về sự cần thiết và một số định hướng cơ bản. Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 8, 2000.

15. Pháp nhân. Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 1, 2001.

16. Luật hiến pháp với văn hoá chính trị. Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, chuyên san số 1, 2001.

17. Công ty: Bản chất pháp lý, các loại hình và việc xây dựng hệ thống văn bản pháp luật liên quan. Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 3, 2001.

18. Vài nét về hệ thống pháp luật Hoa Kỳ. Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 5, 2001.

19. Thấy gì qua thảo luận sửa đổi, bổ sung Hiến pháp?. Ngô Huy Anh (lấy tên con trai). Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 6, 2001.

20. Nhà nước pháp quyền với việc xây dựng chính quyền. Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 6 + 7, 2001.

clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
Trang 1 trong 4Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo