Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Cù Xuân Dần


Sách đã xuất bản

1. Sinh lý học gia súc. Đồng dịch giả. H- Giáo dục, 1967; Tái bản, H- Nông nghiệp, 1975.

2. Sinh lý sinh sản gia súc. Đồng dịch giả. H- Nông nghiệp, 1983.

3. Thực tập sinh lý học vật nuôi. Đồng tác giả. 1970.

4. Sinh lý học vật nuôi (Giáo trình). Đồng tác giả.

5. Dạy chó nghiệp vụ. Cù Xuân Dần (Dịch).

cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend
close

Thông báo