Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Cù Xuân Dần


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1938

Sinh tại Hà Tĩnh.

 1944-1949

Học sinh trường Tiểu học Sơn Long, Hương Sơn, Hà Tĩnh.

 1950-1953

Học sinh trường phổ thông Sơn Bình, Hương Sơn, Hà Tĩnh.

 1954-1955

Học sinh trường phổ thông Châu Phong, Đức Thọ, Hà Tĩnh.

1955-1956 Học viên trường Bổ túc văn hóa công nông Trung ương, ấp Thái Hà, Hà Nội.
1956-1958 Sinh viên trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội.
1959-1962 Sinh viên trường Đại học Nông nghiệp Bắc Kinh, Trung Quốc.
1962-1974 Cán bộ giảng dạy tại trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội.
1974-1977 Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Nông nghiệp Dimitrov, Sofia, Bulgaria.
1978-1984

- Chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội (1978-1984);

- Phó Hiệu trưởng trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội (1982-1984);

- Phong hàm Phó Giáo sư (1984).

1984-1987 Thực tập sinh cao cấp tại trường Đại học Chăn nuôi Thú ý Stara Zagora, Bulgaria.
1987-2003

- Cán bộ giảng dạy trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội;

- Phong hàm Giáo sư Nông nghiệp (1991);

- Hiệu trưởng trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội (1992-1996);

- Chủ tịch Hội đồng học hàm Giáo sư nhà nước ngành chăn nuôi, thú y, thủy sản (1993-1998);

- Ủy viên Ban chấp hành Hội Chăn nuôi Việt Nam.

Từ 2003 Nghỉ hưu.

 

close

Thông báo