Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Cù Xuân Dần


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 3 luận văn Thạc sĩ (Thông tin, Thống kê chưa đầy đủ)

1. Trần Quang Hạnh.

2Phan Lê Sơn.

3. Đặng Xuân Lưu.

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 14 luận án Tiến sĩ (Thông tin, Thống kê chưa đầy đủ).

1. Nguyễn Thị Ước, "Nghiên cứu rụng trứng nhiều", 1996.

2. Phan Lê Sơn, 2011.

3. Đặng Vũ Bình, "Nghiên cứu di truyền vật nuôi", trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

4. Trần Đắc Viên, "Nghiên cứu hệ thống nông nghiệp miền Bắc Việt Nam".

5. Yghi Ninh, "Nghiên cứu hệ thống nông nghiệp Tây Nguyên".

6. Nguyễn Bá Mùi, "Nghiên cứu sử dụng phế phụ phẩm cây dứa làm thức ăn cho bò".

7. Nguyễn Xuân Trạch, "Nghiên cứu sử dụng phế phụ phẩm rơm rạ làm thức ăn gia súc".

8. Đặng Xuân Lưu, "Nghiên cứu đặc điểm sinh sản hormone progynon trong chu kỳ sinh học và ứng dụng một số hormone nhằm điều tiết hoạt động sinh sản của bò sữa".

9. Đỗ Ngọc Hòe, "Nghiên cứu một số chỉ tiêu vệ sinh".

10. Dương Đình Long, "Môi trường pha chế và bảo tồn tinh dịch"

11. Tôn Thất Sơn, "Nghiên cứu sử dụng bèo hoa dâu và điền thanh".

12. Vũ Duy Giảng, "Khảo sát tình trạng dinh dưỡng khoáng và biện pháp bổ sung khoáng cho trâu bò"

13. Nguyễn Văn Kiệm

14. Nguyễn Quang Tuấn.

 

close

Thông báo