Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Cù Xuân Dần


Các bài báo nghiên cứu

1. Hàm lượng acid béo bay hơi trong dạ cỏ, dạ múi khế và máu của dê ăn thức ăn với propionat kéo dài. Cù Xuân Dần. Báo cáo khoa học tại Hội thảo khoa học chuyên đề "Quá trình sinh lý trong dạ dày kép của động vật nhai lại và sản phẩm của chúng", 11-1972; Đăng tải bằng tiếng Bulgaria, Sofia, 1973.

2. Nghiên cứu hàm lượng glucose và thể centone trong máu của dê ăn thức ăn với propionat. Đồng tác giả. Báo cáo khoa học tại Hội thảo khoa học chuyên đề "Quá trình sinh lý trong dạ dày kép của động vật nhai lại và sản phẩm của chúng", 11-1972; Đăng tải bằng tiếng Bulgaria, Sofia, 1973.

3. Hàm lượng vitamin B12 trong dạ cỏ và dạ múi khế của dê ăn natripropionat kéo dài và thức ăn. Đồng tác giả. Báo cáo khoa học tại Hội thảo khoa học chuyên đề "Quá trình sinh lý trong dạ dày kép của động vật nhai lại và sản phẩm của chúng", 11-1972; Đăng tải bằng tiếng Bulgaria, Sofia, 1973.

4. Effect of continuos intake propionat acid and sodium propionate with food on the content of vitamin B12 in the Rumer and the abomasum of sheef and goats. Đồng tác giả. 1973.

5. Thời gian đông sữa và hoạt liệu men đông sữa trong dạ múi khế và tá tràng của bê khi ăn sữa và sữa nhân tạo. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học chăn nuôi, Viện Hàn lâm Khoa học Nông nghiệp Sofia, Bulgaria, số 25, 1987.

6. Các yếu tố mùa vụ, lứa đẻ, điểm thể trạng ảnh hưởng đến chức năng sinh lý buồng trứng bò sữa sau đẻ nuôi tại Ba Vì. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học và Phát triển, số 5, 2001.

7. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao khả năng sinh sản cho đàn bò lai hướng sữa tại Ba Vì, Hà Tây. Đồng tác giả. Báo cáo khoa học tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2001.

8. Treatment of Rice straw with use and/or lime - effect on chemical compostion, on vitro gas production and rumer degradation characteristic. Đồng tác giả. Submitted to Animal feed science and technology, 2006.

9. Tuổi đẻ lứa đầu, khối lượng, sản lượng sữa và chất lượng sữa của đàn bò lai Holstein Friesian trong tháp giống tại Ba Vì và vùng phụ cận. Đồng tác giả. Tạp chí Chăn nuôi, số 12, 2013.

10. Treatment of Rice straw with lime and/or area II effected on volumtary intake, degestibility anf technology. Đồng tác giả.

11. Treatment of Rice straw with lime and/or area III effects on biological and economic responces in feeding trials with growing cattle. Đồng tác giả. Submited to animal feed science and technology.

12. Biological and economic responces to WEF bravers grains and Sugarcane molofesses supplement of growing cattle. Đồng tác giả. Submited to animal feed science and technology.

cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend