Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Ngọc An


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1934 Sinh tại Hải Dương.
Trước 1953

Tốt nghiệp tiểu học tại Hải Dương, trung học Nguyễn Du (Hải Dương), Phan Thanh (Thái Bình) và Sư phạm sơ cấp Liên khu III.

1953-1956

Giáo viên cấp I Ty Giáo dục Hòa Bình.

1956-1959 Sinh viên khóa I trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
1959-1990

- Công tác tại Đội Điều tra cơ bản tổng hợp Vịnh Bắc Bộ (1959-1960);

- Tổ trưởng tổ sinh vật phù du, Trạm Nghiên cứu Biển Hải Phòng (1961-1966);

- Phó phòng Thủy sinh vật, Viện Nghiên cứu Biển Hải Phòng (1967-1968);

- Nghiên cứu sinh tại Viện Hải dương học Mátxcơva, Liên Xô (1968-1971);

- Nghỉ hưu (1990).

1992 Mất tại Hải Phòng.
clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus


close

Thông báo