Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Ngọc An


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Thực vật phù du vùng Đông Nam Đại Tây Dương.

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Hải dương học

Người hướng dẫn: GS.TS Galina Ivanopna Xiomina.

Năm bảo vệ: 1971

Nơi bảo vệ: Viện Hải dương học Mátxcơva, Liên Xô.

my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do


close

Thông báo