Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Quyền


Luận văn thạc sĩ
LUẬN VĂN THẠC SỸ

Đề tài: Simulation des Unites de FCC du Raffinage Feyzin Par Hysys.

Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Chuyên ngành khoa học: Công nghệ lọc hóa dầu và chế biến khí

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 2000

Đơn vị bảo vệ: Ecole National du Petrol et Des Moteur (ENPM) - Institute France du Petrol (IFP), Pháp.