Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Quyền


Khóa luận tốt nghiệp đại học
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Đề tài: Nghiên cứu thiết kế phân xưởng sản xuất NaOH từ NaCl.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Công nghệ hóa học

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1995

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.