Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lại Khắc Lãi


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1956

Sinh tại Nam Định.

1979

Tốt nghiệp chuyên ngành Điện khí hóa xí nghiệp tại trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp, Đại học Thái Nguyên.

Từ 1979

- Công tác tại trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp, Đại học Thái Nguyên;

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Điều khiển và Tự động hóa tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội (1998);

- Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội (2000);

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Điều khiển và Tự động hóa tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội (2003);

- Tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh tại Viện Đại học mở Hà Nội (2006);

- Trưởng ban Quản lý khoa học, Đại học Thái Nguyên.


close

Thông báo