Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lại Khắc Lãi


Các đề tài nghiên cứu

1. Hiệu chỉnh tối ưu hệ thống điều khiển tự động bằng máy tính. Đề tài cấp Cơ sở, 2000. Lại Khắc Lãi (Chủ nhiệm).

2. Ứng dụng lôgic mờ để điều khiển đối tượng nhiệt. Đề tài cấp Cơ sở, 2001. Lại Khắc Lãi (Chủ nhiệm).

3. Nghiên cứu, thiết kế Modul cơ sở ghép phối với máy tính để điều khiển lò hồ quang. Đề tài cấp Bộ, mã số B98-01-22-TĐ, 2001. Lại Khắc Lãi (Chủ nhiệm).

4. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật điều khiển mờ để điều khiển nhiệt độ lò nung liên tục. Đề tài cấp Bộ, mã B2001-01-02, 2003. Lại Khắc Lãi (Chủ nhiệm).

5. Ứng dụng MATLAB để xác định thông số tối ưu của bộ điều khiển PID. Đề tài cấp Cơ sở, 2003. Lại Khắc Lãi (Chủ nhiệm).

6. Xây dựng thuật toán tổng hợp bộ điều khiển mờ thích nghi và ứng dụng để nâng cao độ bền vững trong điều khiển. Đề tài cấp Cơ sở, 2003. Lại Khắc Lãi (Chủ nhiệm).

7. Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Workbech để xây dựng một số Modul thí nghiệm ảo cho giảng dạy phần kỹ thuật điện tử của môn học KTĐ-ĐT lớp 12. Đề tài cấp Cơ sở, 2003. Lại Khắc Lãi (Chủ nhiệm).

8. Xây dựng hệ điều khiển thông minh để điều khiển đối tượng phi tuyến khó mô hình hóa. Đề tài cấp Bộ, mã B2003-01-24, 2005. Lại Khắc Lãi (Chủ nhiệm).

9. Nghiên cứu ứng dụng hệ Mờ + Nơron để điều khiển chuyển động nhiều trục. Đề tài cấp Bộ, mã B2005-01-45, 2005 Lại Khắc Lãi (Chủ nhiệm).

10. Giải pháp nâng cao độ bền vững (ROBUST) của hệ nhiều chuyển động. Đề tài cấp Cơ sở, 2006. Lại Khắc Lãi (Chủ nhiệm).

11. Thiết kế tự động bộ điều khiển mờ theo mô hình Mandani. Đề tài cấp Cơ sở, 2006. Lại Khắc Lãi (Chủ nhiệm).

12. Nghiên cứu thuật toán tự động điều chỉnh tối ưu tham số PID. Đề tài cấp Cơ sở, 2006. Lại Khắc Lãi (Chủ nhiệm).

13. Điều khiển đón trước trong mạng nơron và áp dụng cho đối tượng phi tuyến. Đề tài cấp Cơ sở, 2006. Lại Khắc Lãi (Chủ nhiệm).

14. Ứng dụng máy tính để giải phương trình đạo hàm riêng cho một số bài toán kỹ thuật. Đề tài cấp Cơ sở, 2006. Lại Khắc Lãi (Chủ nhiệm).

15. Khảo sát chế độ làm việc của động cơ điện một chiều bằng máy tính. Đề tài cấp Cơ sở, 2006. Lại Khắc Lãi (Chủ nhiệm).

16. Khảo sát chế độ làm việc của động cơ điện không đồng bộ bằng máy tính. Đề tài cấp Cơ sở, 2006. Lại Khắc Lãi (Chủ nhiệm).

17. Nghiên cứu ứng dụng Matlab để giải các bài toán lý thuyết mạch. Đề tài cấp Cơ sở, 2007. Lại Khắc Lãi (Chủ nhiệm).

18. Nghiên cứu ứng dụng bộ công cụ power để mô phỏng quá trình điện từ trong máy biến áp. Đề tài cấp Cơ sở, 2007. Lại Khắc Lãi (Chủ nhiệm).

19. Nghiên cứu và ứng dụng hệ điều khiển dự báo để điều khiển quá trình nung kim loại trong dây chuyền cán liên tục. Đề tài cấp Bộ, mã B2008-TN02-08. Lại Khắc Lãi (Chủ nhiệm).

close

Thông báo