Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Tài


Các bài báo nghiên cứu

* Các Bài viết đã được công bố (Là Tác giả hoặc Đồng tác giả) (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Huy động vốn để tăng trưởng kinh tế ở các nước NIC Đông Á và vận dụng ở Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 4, 1994.

2. Mấy ý kiến về chính sách thuế ở Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 6, 1995.

3. Một số ý kiến về vốn tín dụng ưu đãi. Tạp chí Ngân hàng, số 11, 1998.

4. Góp thêm một số ý kiến về chính sách thuế. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 9, 1998.

5. Vai trò của các Quĩ Tín dụng nhân dân trong sự phát triển kinh tế nông thôn. Tạp chí Ngân hàng, số 18, 1998.

6. Vai trò của các tổ chức tín dụng nhân dân trong phát triển kinh tế nông thôn hiện nay. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 10, 1999.

7. Sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước - quan điểm tổng thể. Tạp chí Khoa học và Đào tạo ngân hàng, số 6, 2000.

8. Vai trò của các Quĩ tín dụng nhân dân nước ta. Tạp chí Khoa học và Đào tạo ngân hàng, 2001.

9. Những vấn đề đặt ra trong thu hút và sử dụng ODA của Nhật Bản tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng,       số 6 + 7, 2005.

10. Sự tác động của AFTA đối với thu hút FDI của ASEAN và Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Đào tạo ngân hàng, số 9, 2005.

11. Kinh nghiệm về mở rộng tín dụng tiêu dùng ở các Ngân hàng Thương mại Liên bang Nga. Tạp chí Khoa học và Đào tạo ngân hàng, số 9, 2005. 

12. Tín dụng cho hộ nghèo – Kinh nghiệm từ các nước và bài học cho Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam. Tạp chí Khoa học thương mại, 2006.

13. Kinh nghiệm một số nước trong hoàn thiện hoạt động của cơ quan thông tin tín dụng. Tạp chí Khoa học và Đào tạo ngân hàng, 2006.

14. Thu hút và sử dụng ODA từ WB của Việt Nam những năm qua. Tạp chí Khoa học và Đào tạo ngân hàng, số 1+2, 7-2006.

15. Nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tạp chí Khoa học và Đào tạo ngân hàng, số 48, 7-2006.

16. Hợp đồng quyền chọn tiền tệ trong phòng ngừa rủi ro hối đoái. Tạp chí Khoa học và Đào tạo ngân hàng, số 50, 7-2006.

17. Những vấn đề đặt ra trong thực tiễn hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Đào tạo ngân hàng, số 54, 2006; Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 119, 2007.

18. Cơ hội và thách thức đối với hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập. Tạp chí Khoa học và Đào tạo ngân hàng, 2007.

19. Phát triển hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng Thương mại cổ phần trên địa bàn Quảng Ninh. Tạp chí Khoa học và Đào tạo ngân hàng, 2007.

20. Hoạt động thanh toán quốc tế tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Láng Hạ. Tạp chí Khoa học và Đào tạo ngân hàng, 2007.

my wife cheated now what do i do want wife to cheat my wife cheated now what do i do
Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo