Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Dũng


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1975

Sinh tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

 1996

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, trường Đại học Thương mại.

 1996 - 2000

- Trợ lý Giám đốc bán hàng và marketing, công ty liên doanh bao bì Crown Vinalimex;

- Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, trường Đại học Thương mại (1998);

- Tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh, trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội (1998).

 2001

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh quốc tế tại trường Đại học Webster, Mỹ.

2002 - 2003 Trưởng Bộ phận Marketing, Công ty Viễn thông S-Telecom Việt Nam.
2004 - 2005 Giám đốc Marketing toàn quốc, Công ty Viễn thông UTStarom Việt Nam.
2006 - 2008

- Chuyên gia nghiên cứu và tư vấn thuộc Institute for Manufacturing, trường Đại học Cambridge, Mỹ;

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị điều hành quốc tế, trường Đại học Cambridge, Mỹ (2008).

2009 - 2010 Phó Chủ nhiệm khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
2010 - 2012

- Chủ nhiệm khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Giám đốc chương trình Kinh tế quốc tế;

- Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đầu tư nước ngoài (CFIS), trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

2012 - 2015

- Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Phó Chủ tịch Hội đồng ngành Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Phong hàm Phó Giáo sư (2014).

Từ 2015

- Giảng viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Trưởng Ban quản lý dự án Đại học Việt - Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội.


clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus