Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Dũng


Các bài báo nghiên cứu

1. Strategic Framework for Brand Integration in International Horizontal Mergers and Acquisitions. Co-author. CAMOT International Conference Proceedings, Track: Strategic Management and Leadership, October, 2008.

2. Brand Due Diligence Checklist in Mergers and Acquisitions. Co-author. Proceedings of International Conference on Marketing, October, 2008.

3. Creating Value through Brand Integration in International Horizontal Mergers and Acquisitions. Co-author. Proceedings of EIBA (European International Business Academy) International Conference, Track: Corporate Strategies in International Business, December 2008.

4. Brand Mergers and Acquisitions: Winning Practices Learned from the Market Leaders. Co-author. Proceedings of EIBA (European International Business Academy) International Conference, Track: Corporate Strategies in International Business, December, 2008.

5. Useful M&A Integration Practices: From Brand Perspective. Vu Anh Dung. Proceedings of The Third Hanoi International Forum on Information-Communication Technology: ICT in the Knowledge Economy, 13 October 2009.

6. Brand Integration Practices in Mergers and Acquisitions. Vu Anh Dung. Proceedings of International Conference on Knowledge-Based Economy and Global Management, October, 2009.

7. Strategic Framework for Brand Integration in International Horizontal Mergers and Acquisitions. Co-author. Journal of Technology Management (in China), Vol  4, Issue 1, 2009.

8. Brand Loyalty and Consumer Involvement with Purchase Decision and Product Class. Co-author. Negotia, No LV, Issue 3, 2010.

9. Brand and Product Integration in Horizontal Mergers and Acquisitions. Co-author. European Journal of International Management, SSCI (ISI) & Scopus, Vol 4, No 1+2, 2010.

10. Thực tiễn hữu ích trong việc triển khai tiêu chuẩn CMMI cho các doanh nghiệp gia công phần mềm Việt Nam. Vũ Anh Dũng, Lê Hải Yến, Vũ Phương Thảo, Xa Mạnh Hùng. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên san Kinh tế - Kinh doanh, số 6, tập 26, 2010.

11. Failure at creating shareholders value in M&As: Caused by Supply chain integration?. Co-author. Proceedings of Vietnam M&A 2010 Forum, 25th May 2010.

12. SABMiller’s acquisition of Bavaria – A powerful combination. Vu Anh Dung. Proceedings of M&A Conference on M&A Strategies for Vietnamese Enterprises, 26th May 2010.

13. Adapting the CDIO Approach in Developing Learning Outcomes for Economics and Business Disciplines in Vietnam: A Case-Study of University of Economics and Business at Vietnam National University, Hanoi. Co-author. Proceedings of the 6th International CDIO Conference: Making Change Last: Sustaining and Globalizing Engineering Educational Reform, June 2010.

14. Integration of CDIO-based Learning Outcomes into Course Syllabi. Co-author. Proceedings of the CDIO Conference on Development of Learning Outcomes and Implementation of Programmes Based on CDIO Model, Vietnam National University, December 2010.

15. For M&A Success: Start with Process. Vu Anh Dung. M&A Outlook, M&A Vietnam Forum 2011 – M&A and Investment Link, 9thJune 2011.

16. Từ bỏ sản phẩm và thương hiệu. Vũ Anh Dũng. Tạp chí Những vấn đề kinh tế & chính trị thế giới, số 7 (183), 7-2011.

17. Áp lực và xu hướng đổi mới của các công ty xuyên quốc gia Nhật Bản. Phùng Kim Anh, Vũ Anh Dũng. Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 9 (127), 9-2011.

18. Tập đoàn kinh tế Nhật Bản – Thách thức và triển vọng. Phùng Kim Anh, Vũ Anh Dũng. Tạp chí Tuyên giáo, số 9, 2011.

19. Động cơ thâm nhập thị trường Việt Nam của các TNCs thông qua hình thức M&A. Vũ Anh Dũng, Bùi Gia Tuân. Tạp chí Những vấn đề kinh tế & chính trị thế giới, số 9 (185), 9-2011.

20. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về M&A. Vũ Anh Dũng, Phùng Xuân Nhạ. Tạp chí Những vấn đề kinh tế & chính trị thế giới, số 10 (186), 10-2011.

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối