Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thúy Anh


Các bài báo nghiên cứu

1. Về tên đất Kẻ Giày, Phủ Giày (Một tiếp cận ngữ âm học – lịch sử). Đồng tác giả. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học về Mẫu Liễu Hạnh, 5-1992.

2. Thế ứng xử xã hội cổ truyền của người Việt châu thổ Bắc Bộ được thể hiện qua ca dao, tục ngữ. Trần Thúy Anh. Tạp chí Văn hoá dân gian, số 3, 1999.

3. Triết lí môi trường. Đồng tác giả. Tạp chí Tia sáng, số 6, 1999.

4. Về thế ứng xử xã hội của người Việt. Trần Thúy Anh. Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, số 1, 2000.

5. Một số đình chùa đền miếu vừa là chốn linh thiêng vừa là nơi du lịch hấp dẫn. Trần Thúy Anh. Tạp chí Du lịch, số 1, 2000.

6. Munich – Một thoáng cảm nhận. Trần Thúy Anh. Tạp chí Du lịch, số 11, 2000.

7. Trí thức và cách mạng từ góc nhìn của tôi. Đồng tác giả. Đại học Quốc gia Hà Nội, số 11, 2000.

8. Cha tôi như ông tự thể hiện và như tôi hiểu. Trần Thúy Anh. In trong: "Khoa Sử và tôi". H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

9. Giảng dạy về ứng xử xã hội của người Việt cho sinh viên ngành Du lịch là điều cần thiết. Trần Thúy Anh. In trong: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Kỉ niệm 5 năm thành lập khoa Du lịch học, 2001.

10. Phỏng vấn Giáo sư Trần Quốc Vượng. Trần Thúy Anh. Tạp chí Thế giới ngày nay, 9-2001.

11. The system of subordination in the traditional Vietnamese society. Trần Thúy Anh. In trong: Kỷ yếu Hội nghị châu Âu nghiên cứu về văn hoá Việt Nam, EURRO VIET V, St.Petersburg State University, số 5, 2002.

12. Vài nét về ứng xử xã hội của người Việt. Trần Thúy Anh. Báo Hà Nội ngày nay, số 94, 1-2002.

13. Về thế ứng xử xã hội của người Việt. Trần Thúy Anh. In trong: Kỷ yếu Hội nghị khoa học nữ Đại học Quốc gia lần thứ 7, 12-2002.

14. Tình sử Việt xưa. Đồng tác giả. Báo Tiếp thị và Gia đình, số 1, 2003.

15. Truyền thống ứng xử của người Việt. Trần Thúy Anh. Tạp chí Thông tin Văn hoá, số 1, 2003.

16. Văn hoá Huế (dưới cái nhìn Địa – Sử – Văn hoá). Đồng tác giả. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 4, 2003.

17. Văn hoá Huế. Trần Thúy Anh. In trong: Kỷ yếu Hội nghị khoa học nữ Đại học Quốc gia lần thứ 8, 10-2003.

18. Xây dựng tour du lịch cho du khách Việt kiều. Đồng tác giả. In trong: Kỷ yếu Hội thảo du lịch công vụ và phát triển du lịch Việt Nam (Khoa Du lịch học và Đại học Toulouse II), 1-2004.

19. Mấy vấn đề thủ công nghiệp Việt Nam. Đồng tác giả. In trong: Kỷ yếu Hội nghị 1000 năm Thăng Long – Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Báo cáo đề dẫn Hội nghị, 10-2004.

20. Giới thiệu đôi nét về cuốn sách “Ứng xử văn hoá trong du lịch”. Đồng tác giả. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học 5 năm thành lập bộ môn Lịch sử văn hóa Việt Nam, 12-2004.

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối