Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Bá Chí


Sách đã xuất bản

1. Thông báo khoa học. Tập 5 (Sử học). Đồng tác giả. Trường Đại học Tổng hợp, 1970.

2. Một số trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân tộc. Đồng tác giả. H-Quân đội Nhân dân, 1976; 1998.

3. Chùa Thầy (Thơ di tích lịch sử. Một số bài dịch). Sở Văn hoá – Thông tin Hà Sơn Bình, 1977.

4. Sông Bình Lỗ và thành Bình Lỗ trong chống Tống lần thứ nhất. H-Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1981.

5. Danh nhân Nghệ Tĩnh. Trần Bá Chí, Phan Huy Lê, Nguyễn Huệ Chi. NXB Nghệ Tĩnh, 1984.

6. Hội Dóng đền Sóc. Trần Bá Chí (Biên soạn). UBND Huyện Sóc Sơn, 1986.

7. Cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất (980-981). Trần Bá Chí. H-Quân đội Nhân dân, 1992; 2003.

8. Tổng tập Văn học Việt Nam. Tập 6. Đồng tác giả. H-Khoa học xã hội, 1997.

9. Nhân Chính trên những chặng đường lịch sử. Trần Bá Chí, Nguyễn Đình Lê. H-Chính trị Quốc gia, 1997.

10. Bước đầu tìm hiểu sự tiếp xúc và giao lưu văn hoá Việt - Hoa trong lịch sử.  Đồng tác giả. H- Thế giới, 1998.

11. Danh nhân Nghệ An. Tập 1. Trần Bá Chí, Trần Thanh Tâm, Trần Minh Siêu. NXB Nghệ An, 1998.

12. Ngô Sĩ Liên và Đại Việt sử ký toàn thư. Đồng tác giả. H-Chính trị Quốc gia, 1998.

13. Thông báo Hán Nôm học năm 1998. Đồng tác giả. Viện nghiên cứu Hán Nôm, 1999.

14. Những tấm gương hiếu thảo thời xưa. Trần Bá Chí. H-Văn hóa Dân tộc, 2000.

15. Quân sư Nguyễn Trãi (Tiểu thuyết lịch sử). Trần Bá Chí. H- Thanh niên, 2001.

16. Hoàng giáp Nguyễn Tư Giản: Cuộc đời và thơ văn (Kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội và 110 năm ngày mất Hoàng giáp Nguyễn Tư Giản 1890-2000). Đồng tác giả. Trung tâm Văn hoá Ngôn ngữ Đông Tây, 2001.

17. Lịch sử quân sự Việt Nam. Tập 3: Thời Ngô-Đinh-Tiền Lê-Lý (939-1225). Đồng tác giả. H-Chính trị Quốc gia, 2003.

18. Tấm lòng và trí tuệ. Trần Bá Chí. H-Chính trị Quốc gia, 2003.

19. Doãn Uẩn - Thi tuyển. Trần Bá Chí (Dịch), Đinh Xuân Lâm (Giới thiệu). H-Văn học, 2005.

dating for married go married men who cheat
close

Thông báo