Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Bá Chí


Các bài báo nghiên cứu

1. Mai Thúc Loan và cuộc khởi nghĩa của ông. Trần Bá Chí. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 68, 1964.

2. Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang. Đồng tác giả. Thông báo khoa học Sử học (Đại học Tổng hợp Hà Nội), tập 3, 1969.

3. Vai trò của Trần Nguyên Hãn trong kháng chiến chống Minh. Trần Bá Chí. Thông báo khoa học Sử học, tập V, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1971.

4. Kết quả đợt khảo sát Lam Sơn (Thanh Hoá). Trần Bá Chí. Thông báo khoa học Sử học (Đại học Tổng hợp Hà Nội), tập 6, 1973.

5. Sử Hi Nhan và sách Đại Việt sử lược. Trần Bá Chí. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 6, 1979.

6. Tìm hiểu Nguyễn Trãi về mặt giáo dục. Trần Bá Chí. Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, 1980.

7. Trong thành Đông Quan. Trần Bá Chí. In trong: Nguyễn Trãi – Thăng Long – Hà Nội, Sở Văn hoá – Thông tin Hà Nội, 1980.

8. Tết năm Dậu. Trần Bá Chí. Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, 1981.

9. Nguyễn Thị Lộ với Nguyễn Trãi. Trần Bá Chí. Văn nghệ Thái Bình, 1981.

10. Mai Thúc Loan. Trần Bá Chí. In trong: Danh nhân Nghệ Tĩnh. Tập 1, 1981.

11. Quê quán, gia tộc Lê Đại Hành. Trần Bá Chí. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 2, 1981.

12. Văn tế ngựa đá của Ngô Thì Nhậm. Trần Bá Chí. Tạp chí Khảo cổ học, số 4, 1981.

13. Trung Quốc thế kỉ X và âm mưu xâm lược của Nam Hán. Trần Bá Chí. In trong: Chiến thắng Bạch Đằng năm 938, Hải Phòng, 1982.

14. Thực chất của mê tín dị đoan. Trần Bá Chí. Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, 1982.

15. Bạch Liêu trong chống Nguyên. In trong: Danh nhân Nghệ Tĩnh, NXB Nghệ Tĩnh, 1984.

16. Làng Triều Khúc (Lịch sử). Trần Bá Chí. Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, số 10, 1984.

17. Quê hương, dòng dõi Lê Đại Hành. Trần Bá Chí. In trong: Kỉ yếu chống Tống, Sở Văn hoá – Thông tin Thanh Hoá, 1985.

18. Lãng Sơn một vị trí quan trọng chống Tống lần thứ nhất. Trần Bá Chí. Tạp chí Khoa học (Đại học Tổng hợp Hà Nội), 1985.

19. Vị trí Hà Nội trong cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê. Trần Bá Chí. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 3, 1986.

20. Những nét đặc sắc về tư tưởng của Lê Quý Đôn. Trần Bá Chí. In trong: Kỉ yếu Hội nghị, Thái Bình, 1988.

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo