Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Anh


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1975

Sinh tại Nghệ An.

 1995

Tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, chuyên ngành Thủy văn (nay là trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).

 Từ 1995

- Giảng viên Bộ môn Thủy văn, khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Thủy lực học tại trường Đại học Kyoto, Nhật Bản (2006);

- Cộng tác viên về Giáo dục, quản lý tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu tại Công ty Tư vấn Trí tuệ Đất Việt (VIETLEAD) (từ 4-2008);

- Phó Chủ nhiệm khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Chủ nhiệm Bộ môn Thủy văn, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (từ 4-2009);

- Phong hàm Phó Giáo sư (2011).


cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend