Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Anh


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: (Lĩnh vực Khí tượng thủy văn và Hải dương học).

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chuyên ngành khoa học: Thủy lực học

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 2006

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Kyoto, Nhật Bản.