Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Anh


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 6 luận văn Thạc sĩ.

1. Ngô Chí Tuấn, "Tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị", 2009.

2. Nguyễn Thu Hiền, "Đánh giá tiềm năng nước dưới đất miền đồng bằng tỉnh Quảng Trị phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và môi trường bền vững", 2009.

3. Hoàng Thái Bình, "Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu hệ thống sông Nhật Lệ (Mỹ Trung - Tám Lu - Đồng Hới)", 2009.

4.  Đặng Đình Khá, "Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương do lũ lụt hạ lưu sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị", 2011.

5. Đặng Đình Đức, "Nghiên cứu xây dựng bản đồ tính dễ bị tổn thương cho lưu vực sông Nhuệ - Đáy trên địa bàn thành phố Hà Nội", 2012.

6. Nguyễn Minh Thành, "Đánh giá tác động của tổ hợp cạn bất lợi đến hệ thống thủy lợi và giao thông thủy vùng hạ du sông Hồng", 2014.

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 1 luận án Tiến sĩ .

1. Hoàng Thái Bình, "Nghiên cứu phương pháp tích hợp phục vụ quản lý lũ lụt (áp dụng thử nghiệm cho các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị", 2009.