Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Anh


Các bài báo nghiên cứu

1. Một số thử nghiệm mô phỏng mưa ở Việt Nam sử dụng mô hình khí hậu khu vực RegCM. Đồng tác giả. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 7 (473), 2000.

2. Một số giải pháp tiêu thoát lũ hệ thống sông Hoàng Long. Trần Ngọc Anh. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 5 (482), 2001.

3. On the sedimentation and erosion Huong river segment crossing over Hue city. Nguyen Thanh Son, Tran Ngoc Anh. Journal of Science, Natural Scienses and Technology, Vol 19, No 1, 2003.

4. Research using 2-D model to evaluate the changes of riverbed. Nguyen Huu Khai, Nguyen Tien Giang, Tran Ngoc Anh. VNU Journal of Science, No 19 (1PT), 2003.

5. Free surface profile analysis of flows with air- core vortex. Tran Ngoc Anh, Takashi Hosoda. Journal of Applied Mechanics, JSCE, Japan, No 7, 2004.

6. Water surface profile analysis of open channel flows over a circular surface. Tran Ngoc Anh, Takashi Hosoda. Journal of Applied Mechanics, JSCE, Japan, No 8, 2005.

7. Steady free surface profile of flows with air-core vortex at vertical intake. Tran Ngoc Anh, Takashi Hosoda. XXXI IAHR Congress, Seoul, Korea, September 2005.

8. Oscillation induced by the centrifugal force in open channel flows over circular surface. Tran Ngoc Anh, Takashi Hosoda. 7th International Conference on Hydroinformatics (HIC 2006), Nice, France, September 2006.

9. Depth-Averaged model of open channel flows over an arbitrary 3D surface and its applications to analysis of water surface profile. Tran Ngoc Anh, Takashi Hosoda. Journal of Hydraulic Engineering, American Society of Civil Engineering (ASCE), No 133 (4), 2007.  

10. Using multi-criteria analysis as a tool to select the feasible measures for sustainable development of braskish water shrimp culture in Quang Tri Provinc. Nguyen Tien Giang, Tran Anh Phuong, Tran Ngoc Anh, Nguyen Thanh Son, Nguyen Truong Khoa. VNU Journal of Science, Earth Sciences, Vol 24, No 2, 2008.

11. Đánh giá năng lực tiêu thoát nước cho khu vực Bắc Thường Tín bằng mô hình toán thủy văn thủy lực. Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thọ Sáo, Nguyễn Tiền Giang, Nguyễn Thị Nga. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 11 (575), 2008.

12. Using numerical predicted rainfall data for a distributed hydrological model to enhance flood forecast: A case study in Central Vietnam. Nguyen Thanh Son, Luong Tuan Anh, Tran Tan Tien, Tran Ngoc Anh. International Training Workshop for Typhoon and Flood Disaster Reduction 2008 (ITW2008), Taipei, May 2008.

13. Quantitative impact assessment of climate change on salinity intrusion in the two main river systems of Quang Triprovince. Nguyen Tien Giang, Tran Ngoc Anh and Tran Anh Phuong. Proceeding of  The 2nd International Symposium on Climate Change and The Sustainability, Hanoi, November 2008.

14. Nước dưới đất miền đồng bằng tỉnh Quảng Trị: Hiện trạng khai thác, sử dụng và quản lý phục vụ theo tiêu chí bền vững. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội (Khoa học tự nhiên và Công nghệ), tập 25, số 1S, 2009.

15. Đánh giá hiện trạng và dự báo nguy cơ ô nhiễm nguồn nước do nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ tỉnh Quảng Trị. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội (Khoa học tự nhiên và Công nghệ), tập 25, số 1S, 2009.

16. Dự tính xâm nhập mặn trên các sông chính tỉnh Quảng Trị theo các kịch bản phát triển kinh tế xã hội đến 2020. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội (Khoa học tự nhiên và Công nghệ), tập 25, số 1S, 2009.

17. Khả năng áp dụng mô hình MODFLOW tính toán và dự báo trữ lượng nước dưới đất miền đồng bằng tỉnh Quảng Trị. Trần Ngọc Anh và nnk. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội (Khoa học tự nhiên và Công nghệ), tập 25, số 3S, 2009.

18. Cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị bằng mô hình MIKE BASIN. Ngô Chí Tuấn, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Sơn. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội (Khoa học Tự nhiên và Công nghệ), tập 25, số 3S, 2009.

19.Structural measures to restore Cua Tung beaches, Quang Tri province. Nguyen Tho Sao, Tran Ngoc Anh, Nguyen Thanh Son, Hoang Thai Binh. VNU Journal of Science, Earth Sciences. Volume 26, No 2, 2010.

20. Ứng dụng mô hình MIKE FLOOD tính toán ngập lụt hệ thống sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình. Hoàng Thái Bình, Trần Ngọc Anh, Đặng Đình Khá. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội (Khoa học tự nhiên và Công nghệ), tập 26, số 3S, 2010. 

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối