Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Kết


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1960

Sinh tại Thừa Thiên Huế.

 1979-1982

Sinh viên ngành Sinh học, trường Đại học Đà Lạt.

 Từ 1982

- Giảng viên trường Đại học Đà Lạt;

- Học Cao học tại Đại học Đà Lạt (1993-1995);

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Chungbuk National University-Korea (2002);

- Trưởng khoa Nông lâm - Công nghệ sau thu hoạch, Đại học Ðà Lạt;

- Trưởng phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế, Đại học Ðà Lạt;

- Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đà Lạt (2013-2018);

- Phong hàm Phó Giáo sư (2014).

find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo