Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Kết


Luận văn thạc sĩ
LUẬN VĂN THẠC SỸ
Đề tài: Nghiên cứu khả năng tạo chồi bất định từ các vảy lys trắng và một số giống lys lai nhập nội

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Sinh học

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1995

Đơn vị bảo vệ: Đại học Đà Lạt.


close

Thông báo