Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Kết


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ
Đề tài: Effect of environmental conditions on in vitro and ex vitro growth of Jewel orchid (Anoectochillus formosanus Hayata).

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chuyên ngành khoa học: Sinh học

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 2002.

Đơn vị bảo vệ: Chungbuk National University, Korea.


close

Thông báo