Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Hữu Cường


Quá trình giảng dạy và đào tạo

Hướng dẫn Cao học: 17 luận văn Thạc sĩ

1. Lưu Thanh Bình, “Phân tích gần đúng ứng xử phi tuyến sàn phẳng BTCT”, 2008.

2. Trần Đăng Bảo, “Phân tích dầm cao bê tông cốt thép bằng mô hình Stringer Panel”, 2008.

3. Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm, “Phân tích phi tuyến khung thép phẳng chịu tác dụng động đất”, 2009.

4. Trần Hữu Huy, “Phân tích phi tuyến hệ kết cấu ống thép nhồi bê tông”, 2009.

5. Lương Quốc Dũng, “Phân tích phi tuyến khung thép phẳng chịu tải trọng và nhiệt”, 2010.

6. Nguyễn Phú Cường, “Phân tích phi tuyến khung thép phẳng nửa cứng chịu tải trọng động đất bằng phương pháp vùng dẻo”, 2010.

7. Đặng Ngọc Cảnh, “Phân tích vùng dẻo và phi tuyến hình học khung thép không gian”, 2010.

8. Lê Minh Trí, “Phân tích phi tuyến khung phẳng bê tông cốt thép chịu nhiệt”, 2011.

9. Trần Việt Văn, “Phân tích phi tuyến khung phẳng bê tông cốt thép bằng phương pháp thớ”, 2011.

10. Lê Phương Bình, “Phân tích phi tuyến khung phẳng thép-BTCT liên hợp bằng phương pháp vùng dẻo”, 2011.

11. Nguyễn Trọng Việt, “Nghiên cứu ứng xử liên kết bulông trong liên kết dầm-cột”, 2011.

12. Keang Map, “Mô phỏng ứng xử động phi tuyến của khung thép phẳng nửa cứng dạng cổng”, 2012.

13. Đặng Xuân Lam, “Phân tích khớp dẻo khung phẳng bằng phương pháp đồng xoay”, 2012.

14. Phương Súng, “Mô phỏng số dầm thép-bê tông cốt thép liên hợp”, 2012.

15. Võ Trí Toàn, “Phân tích ứng xử số của dầm bê tông cốt thép gia cường tấm FRP”, 2012.

16. Nguyễn Tấn Phát, “Phân tích phi tuyến cột ống thép nhồi bê tông dưới tác động của tải trọng và nhiệt độ”, 2012.

17. Phạm Quang Thuận, “Phân tích vùng dẻo khung thép phẳng bằng phương pháp lực”, 2012.

 

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh :