Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Hữu Cường


Các đề tài nghiên cứu

1. Kỹ thuật điều chỉnh mô hình kết cấu cầu dây văng dựa trên tín hiệu đo dao động thực, 2008 - 2009. Ngô Hữu Cường (Chủ nhiệm). 

2. Phân tích phi tuyến khung thép phẳng bằng phương pháp phần tử lai, 2010 - 2011. Ngô Hữu Cường (Chủ nhiệm).

3. Phân tích ứng xử phi tuyến kết cấu ống thép nhồi bê tông, 2010 - 2012. Ngô Hữu Cường (Tham gia).

 

clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back