Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Văn Khoán


Sách đã xuất bản

1. Hùng Vương dựng nước. Tập 3. (Đồng tác giả: Tìm hiểu kỹ thuật đúc đồng Ngọc Lũ).  H-Khoa học xã hội, 1973.

2. Bí ẩn của lòng đất. Hoàng Văn Khoán. Trung tâm UNESCO; Thông tin tư liệu lịch sử và Văn hóa Việt Nam, 1999.

3. Cổ Loa - trung tâm hội tụ văn minh sông Hồng. Hoàng Văn Khoán (Chủ biên). H-Văn hóa thông tin, 2000.

4. Thực chất của "Đối thoại sử học". Đồng tác giả. H- Thế giới, 2000.

5. Văn hoá Lý Trần: kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc chùa - tháp. Đồng tác giả. H- Văn hoá Thông tin, 2000.

6. Một chặng đường nghiên cứu lịch sử (2001-2006). Đồng tác giả. H-Thế giới, 2006.

7. Cơ sở khảo cổ học. Đồng tác giả. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008; Tái bản 2011.

8. Sổ tay tiền cổ kim loại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp lưu hành ở Việt Nam từ đầu Công nguyên đến năm 1975. Đồng tác giả. Cục Di sản Văn hoá, 2010.