Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Văn Khoán


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1935

Sinh tại Hà Tĩnh.

 1956-2000

- Ủy viên Ban chấp hành Huyện đoàn Nghi Xuân, Hà Tĩnh;

- Bí thư đoàn trường Sư phạm sơ cấp Hà Tĩnh;

- Cán bộ trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1967-2000);

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ (1974);

- Phong hàm Phó Giáo sư Khảo cổ học (1984);

- Phó Chủ nhiệm Khoa Lịch sử trường Đại học Tổng hợp Hà Nội;

- Trưởng phòng tổ chức cán bộ, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

 Từ 2000

- Nghỉ hưu (2000);

- Phong tặng Nhà giáo Nhân dân (2010).

cheat boyfriend open cheat on your boyfriend
close

Thông báo