Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Văn Khoán


Các bài báo nghiên cứu

* Đã công bố 120 bài viết trên các Tạp chí, Hội nghị, Hội thảo ... (Thông tin, thống kê chưa đầy đủ).

1. Khái quát về tiền cổ Việt Nam. Đồng tác giả. Thông báo Khoa học Sử học, tập 5, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1971.

2. Luyện kim và chế tác kim loại thời Hùng Vương. Đồng tác giả. Tạp chí Khảo cổ học, số 9-10, 1971.

3. Vài nhận xét về hợp kim đồng thau Việt Nam thời cổ. Đồng tác giả. Thông báo Khoa học Sử học, tập 6, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1973.

4. Kỹ thuật chế tác các công cụ lao động bằng sắt thép của miền Nam Xibêri từ thế kỉ VII trước CN đến thế kỉ XII sau CN (Tiếng Nga). Hoàng Văn Khoán. Tạp chí Khảo cổ học Xô viết, số 6, M., 1994.

5. Kim tướng học trong khảo cổ học. Hoàng Văn Khoán. Tạp chí Khảo cổ học, số 15, 1974.

6. Bước đầu tiên điều tra khu luyện kim đen Diễn Châu (Nghệ An). Hoàng Văn Khoán. Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 1975, 1976.

7. Thực nghiệm quá trình sản xuất sắt thời cổ. Hoàng Văn Khoán. Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 1976, 1977.

8. Phát hiện khảo cổ ở đồi Mã Yên (Nghệ Tĩnh). Đồng tác giả. Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 1976, 1977.

9. Địa điểm khảo cổ học Đồng Mõm, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh. Đồng tác giả. Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 1976, 1977.

10. Khu luyện sắt Nghi Xuân (Nghệ Tĩnh). Đồng tác giả. Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 1977, 1978.

11. Nước ta có gang từ bao giờ?. Hoàng Văn Khoán. Tạp chí Khảo cổ học, số 2, 1978.

12. Khai quật địa điểm khảo cổ học Rú Ta (Nghệ tĩnh). Đồng tác giả. In trong:Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 1977, 1978.

13. Một số kết quả cụ thể áp dụng các phương pháp khoa học tự nhiên trong khảo cổ học. Đồng tác giả. Thông tin Khoa học Xã hội, 1980.

14. Nông nghiệp trong lịch sử. Hoàng Văn Khoán. Thông tin Khoa học Xã hội, số 12, 1981.

15. Lưỡi cày đồng loại hình Cổ Loa. Hoàng Văn Khoán. Tạp chí Khảo cổ học, số 1, 1982.

16. Phát hiện địa điểm khảo cổ học Sầm Nưa (Lào). Hoàng Văn Khoán. Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 1983, 1984.

17. Lại nói về lưỡi cày đồng Cổ Loa và nông nghiệp Cổ Loa thời cổ. Đồng tác giả. Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 1983, 1984.

18. Cổ Loa mùa điền dã năm 1983. Đồng tác giả. Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 1983, 1984.

19. Bàn về kĩ thuật đúc trống đồng Đông Sơn. Hoàng Văn Khoán. Thông báo Khoa học Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, số 3, 1985.

20. Khảo cổ học Chăm-pa: Mùa điền dã 1985. Đồng tác giả. Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 1985, 1986.

find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
dating for married go married men who cheat
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối