Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Thị Mỹ Hương


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1966

Sinh tại Hà Nội.

 1997-2007

Giảng viên Mỹ thuật, Bộ môn Hình họa trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc họa Trung ương (nay ltrường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương).

 2007-2008

Thực tập sinh trường Cao học thực hành, Paris, Pháp.

2008-2011

- Giảng viên Mỹ thuật, Phó trưởng Bộ môn Hình họa trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương (2008-2011);

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ (2010);

Từ 4-2011

- Nghiên cứu viên Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (từ 4-2011);

- Phong học hàm Phó Giáo sư (2014).


close

Thông báo