Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Thị Mỹ Hương


Các đề tài nghiên cứu

1. Nét và mảng khối trong nghệ thuật Hội họa. Đề tài cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc họa Trung ương, 2003. Đoàn Thị Mỹ Hương (Chủ nhiệm).

2. Biểu đạt của ngôn ngữ Hội họa trên tượng Quan Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay chùa Bút Tháp. Đề tài  cấp Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, 2008. Đoàn Thị Mỹ Hương (Chủ nhiệm).

3. Ứng dụng phần mềm tin học trong dạy - học tích cực môn hình họa và ký họa ngành Sư phạm Mỹ thuật. Đề tài cấp Bộ, mã số B2009- 36-13, 2009-2010. Đoàn Thị Mỹ Hương (Chủ nhiệm).

4. Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn bố cục chất liệu khắc g. Đề tài cấp Bộ, 2011 - 2012. Đoàn Thị Mỹ Hương (Tham gia). 

5. Nhịp điệu trong Mỹ thuật dân gian Việt Nam. Đề tài cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc họa Trung ương. Đoàn Thị Mỹ Hương (Tham gia).

 


so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do
cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend
find me a girlfriend site i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo