Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Lan


Sách đã xuất bản

* Sách đã được xuất bản (là Tác giả hoặc Đồng tác giả) (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Ký sinh trùng thú y (Giáo trình dùng cho bậc Đại học). H- Nông nghiệp, 1999.

2. Kiểm tra vệ sinh thú y. H- Nông nghiệp, 2000.

3. Bệnh ký sinh trùng ở đàn dê Việt Nam (Sách tham khảo). H- Nông nghiệp, 2002; Tái bản, 2004.

4. Thú y cơ bản. H- Nông nghiệp, 2003.

5. Dược lý học thú y. H- Nông nghiệp, 2003.

6. Các bệnh ký sinh trùng và bệnh nội khoa thường gặp ở lợn và biện pháp phòng trị (Sách tham khảo). H- Nông nghiệp, 2006.

7. Ký sinh trùng học thú y (Giáo trình dùng cho bậc Cao học). H- Nông nghiệp, 2008.

8. Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng ở vật nuôi (Sách tham khảo). H- Giáo dục, 2009.

9. Bệnh quan trọng giữa người và vật nuôi (Sách tham khảo). H- Nông nghiệp, 2009.

10. Sổ tay thầy thuốc thú y (Sách tham khảo). H- Nông nghiệp, 2009.

11. Bệnh trâu bò ở Việt Nam (Sách tham khảo). H- Nông nghiệp, 2009.

12. Các bệnh phổ biến gây tác hại cho gia cầm và biện pháp phòng trị (Sách tham khảo). H- Nông nghiệp, 2010.

13. Những bệnh thường gặp ở trâu bò (Sách tham khảo). H- Nông nghiệp, 2011.

14. Những bệnh ký sinh trùng phổ biến ở gia cầm, lợn và loài nhai lại Việt Nam (Dùng cho đào tạo Sau Đại học). H- Nông nghiệp, 2011.

15. Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng thú y (Giáo trình dùng cho bậc Đại học). H- Nông nghiệp, 2012.

16. Chẩn đoán và phòng trị bệnh ký sinh trùng ở trâu bò. H- Hà Nội, 2012.

dating for married go married men who cheat
close

Thông báo